Կոնտակտներ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բուզանդի 7-11

Հեռ.՝ +374 (010) 52 60 01,52 60 02

Էլ փոստ ՝ info@creditcorp.am

Էլ հասցե ՝ www.creditcorp.am

Անուն *
Էլ-հասցե *
Վերնագիր
Հաղորդագրություն *
Ուղարկել
Արդյունքը
Տպել

ՓՈՔՐ և ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Տոկոսադրույք

մինչև տարեկան 15%

Ժամկետ

մինչև 5

<<Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ>> հիմնադրամի կողմից տրամադրվող երաշխավորություն

մինչև վարկի մայր գումարի 70%-ը